Về việc thay đổi trước khi thanh toán

Quý khách không cần liên lạc khi hủy đăng ký trước khi thanh toán.
Việc đặt trước vượt quá thời hạn mua sẽ bị hủy tự động.
Ngoài ra, cần phải đăng ký lại việc đặt trước đã vượt quá thời hạn mua.

Về việc thay đổi sau khi thanh toán

Quý khách không thể thay đổi vé máy bay không thể thay đổi thì quý khách không thể thay đổi được.

http://www.airtrip.co.jp/support/japanflight_vi/cancel_form

Đối với vé máy bay có thể thay đổi, nếu là cùng hãng hàng không, cùng chặng bay, cùng hành khách thì có thể thay đổi ngày lên máy bay và chuyến bay
Có thể thay đổi trong vòng 90 ngày tính từ ngày thanh toán.

Sau khi chúng tôi nhận tiền, quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Đặt trước của các hãng hàng không khi thay đổi.
Tùy theo thời gian sử dụng mà giá vé máy bay sẽ khác nhau, vì vậy có trường hợp quý khách phải thanh toán thêm khi thay đổi.
Chi phí hủy tại đây

Trình đơn liên quan