Về việc hủy trước khi thanh toán

Quý khách không cần liên lạc khi hủy đăng ký trước khi thanh toán.
Việc đặt trước vượt quá thời hạn mua sẽ bị hủy tự động.
Ngoài ra, cần phải đăng ký lại việc đặt trước đã vượt quá thời hạn mua.

Nội dung chú ý

Trong trường hợp hủy chuyến du lịch nội địa đã mua vì lý do cá nhân của quý khách, sẽ phát sinh chi phí hủy.
Công ty chúng tôi tiếp nhận tất cả việc hủy, thay đổi, hoàn trả chi phí của chuyến du lịch nội địa mà công ty chúng tôi đã bán.
Vui lòng liên lạc với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng trong thời gian làm việc của chúng tôi.

Quý khách vui lòng chú ý, tùy theo hãng hàng không mà quý khách đã chọn, việc tiếp nhận hủy, thay đổi sẽ khác nhau.

 1. Chúng tôi không thể tiếp nhận việc hủy ngoài thời gian làm việc của công ty chúng tôi.
 2. Tùy theo thời gian liên lạc mà chi phí hủy sẽ khác nhau.
  Khi hủy, thay đổi, vui lòng liên lạc với chúng tôi một lần nữa. Vui lòng tham khảo danh sách chi phí hủy tại đây.
 3. Khi hủy chuyến bay buổi sáng sớm, vui lòng liên lạc trong thời gian làm việc của ngày trước.
 4. Có giới hạn về kỳ hạn hoàn trả.
  1. Giá vé, chi phí ... có thể thay đổi khi đặt trước Từ khi mua vé máy bay trở đi, trong vòng 10 ngày tính từ ngày hôm sau của ngày kết thúc thời hạn hữu hiệu của vé máy bay.
  2. Giá vé, chi phí ... không thể thay đổi khi đặt trước Từ khi mua vé máy bay trở đi, trong vòng 10 ngày tính từ ngày hôm sau của ngày khởi hành chuyến bay đã đặt trước.

Về việc hoàn trả

Sau khi hủy bỏ chấp nhận, số tiền trừ đi phí hủy (phí hủy + Phí hoàn lại tiền), khách hàng vào tài khoản chỉ định của bạn, và sau đó hoàn trả từ hủy được chấp nhận khoảng hai tuần. Chuyển khoản phí cho các tổ chức tài chính sẽ do khách hàng. Nó không phải là có thể hoàn trả tại sân bay.
● Chi phí xử lý, chi phí thủ tục không được hoàn trả, vì vậy, rất mong quý khách thông cảm.
Ngay cả các hãng hàng không hủy bỏ các trường hợp (như thời tiết xấu và bị thất bại), phí xử lý và lệ phí hành chính không thể được hoàn lại. Rất mong quý khách thông cảm.
● Trong trường hợp trả nợ của tín dụng:Tùy thuộc vào các ngày cắt của các công ty thẻ, có thể mất khoảng hai tháng qua lại cho đến khi hoàn trả. Rất mong quý khách thông cảm.
● Chi phí trong trường hợp tính chi phí chuyển khoản sẽ do quý khách thanh toán. Rất mong quý khách thông cảm.
● Ngoài ra, đối với LCC (Hãng hàng không Air Peach Japan, Jetstar Japan, Vanilla Air, Spring Airlines), chi phí hủy là tất cả các chi phí và không thể hoàn trả toàn bộ, vì vậy rất mong quý khách thông cảm. Rất mong quý khách thông cảm.

* Quý khách đã mua vé máy bay giảm giá ưu đãi cổ đông, trong trường hợp hủy vé máy bay thì <Số tiền mua> không bao gồm số tiền giảm giá ưu đãi cổ đông sẽ không thuộc đối tượng hoàn trả, rất mong quý khách thông cảm.  

[Thời hạn hoàn trả của công ty chúng tôi]

Trường hợp hủy trước khi khỏi hành: Đến ngày hôm trước của ngày khởi hành
Trường hợp hủy sau khi khởi hành: Trong vòng 5 ngày sau khi khởi hành
*Chú ý* Trường hợp quý khách liên lạc khi đã quá thời hạn trên, thì có trường hợp chúng tôi không thể thực hiện thủ tục hoàn trả, rất mong quý khách thông cảm.

Trình đơn liên quan