การยกเลิกก่อนซื้อบัตรโดยสาร (ก่อนการชำระเงิน)

หากต้องการยกเลิกก่อนซื้อบัตรโดยสาร (ก่อนการชำระเงิน) ไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิก
เมื่อพ้นกำหนดชำระเงิน รายการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ หากพ้นกำหนดชำระเงินไปแล้ว แต่ท่านยังต้องการบัตรโดยสาร กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร JAL Group

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร JAL Group

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร ANA

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร ANA

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SKY

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SKY

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร FDA

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร FDA

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SFJ

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SFJ

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร ADO

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร ADO

ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SNA

รายการค่ายกเลิกบัตรโดยสาร SNA

เมนูที่เกี่ยวข้อง