Về thời hạn thanh toán [Vé máy bay nội địa]

Thời hạn thanh toán sẽ khác nhau tùy theo loại vé máy bay và ngày đăng ký, v,v…
Hướng dẫn sau đây là hướng dẫn tiêu chuẩn với các thông tin chính xác được tổng đài sẽ liên lạc qua thư điện tử.

Đối với chuyến bay khởi hành vào ngày hôm đó thì thời hạn cuối cùng là trước khi khởi hành 1 giờ trong thời gian làm việc của công ty chúng tôi.
Thông thường thời hạn thanh toán là trong vòng 3 ngày bao gồm ngày đăng ký, nhưng tùy theo loại vé mà thời hạn thanh toán sẽ là ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, vì vậy quý khách vui lòng chú ý.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn về các loại vé máy bay thông qua thư điện tử từ việc phụ trách chuyến du lịch.

Thời hạn thanh toán đặt phòng, bao gồm cả các công ty LCC: Đăng ký vào ban ngày, hoặc nó sẽ được áp dụng cho ngày hôm sau. Vui lòng chú ý.

Về phương pháp thanh toán

Quyết toán bằng thẻ tín dụng

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các liên kết mạng dùng để thanh toán bằng thể tín dụng qua thư điện tử.
Dựa trên quy định hội viên của các thẻ tín dụng, quý khách sẽ được ghi nợ tự động chi phí sử dụng từ tài khoản chỉ định của quý khách.

Về thanh toán thì có thể chọn thanh toán 1 lần/trả góp/thanh toán tuần hoàn.
Thanh toán tuần hoàn cần phải có hợp đồng trước giữa quý khách và công ty tín dụng

Chúng tôi không thể trả lời thắc mắc liên quan đến nội dung hợp đồng giữa quý khách và công ty thẻ tín dụng, vì vậy, vui lòng hỏi trực tiếp công ty thẻ tín dụng.
* Việc quyết toán bằng thẻ tín dụng sẽ tính chi phí thủ tục là 3%.