Về địa chỉ thư điện tử của di động

Với Hãng hàng không Skymark Airlines, quý khách cần phải nhận được biên lai của vé máy bay. Chúng tôi sẽ gửi tập tin PDF qua thư điện tử, vì vậy cần phải có môi trường có thể in như địa chỉ và máy in của máy tính, v.v…

Về thời hạn mua

Cần phải mua trong vòng 3 ngày bao gồm ngày đặt trước. Đối với Hãng hàng không Skymark Airlines, quý khách cần phải mua (Thanh toán) trước 15 giờ của ngày hôm trước.(Trường hợp thời hạn mua là thứ bảy thì quý khách cần phải mua (Thanh toán) cho đến đến 12 giờ.)
Vì càng gần đến ngày khởi hành thì giá vé càng tăng lên, do đó quý khách nên sớm đặt trước.
Ngoài ra, không thể đăng ký vào ngày lên máy bay, vì vậy quý khách vui lòng chú ý.

Về giá vé trẻ em

Đối với Hãng hàng không Skymark Airlines, trẻ em từ 2 tuổi cần phải thanh toán giá vé trẻ em.