Về việc đăng ký [Vé máy bay nội địa]

Vui lòng đăng ký vé máy bay mong muốn từ biểu mẫu đăng ký quy định.

Sau khi hoàn tất đăng ký, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử trả lời tự động.
Trường hợp thư điện tử không thể xác nhận trong vòng 10 phút do nhầm lẫn địa chỉ thư điện tử, quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng trong thời gian làm việc.

Sau khi tiếp nhận đăng ký, trường hợp có ghế trống với giá vé ghi trên Web thì người phụ trách sẽ gửi thông tin chi tiết liên quan đến việc đặt trước.
Trường hợp không thích hợp với mong muốn của quý khách thì chúng tôi sẽ liên lạc về tình trạng ghế trống qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Đối với quý khách sử dụng thư điện tử miễn phí như Yahoo!

Đối với quý khách sử dụng thư điện tử Yahoo!, v.v… có trường hợp thư điện tử bị gửi tự động vào hộp thư ngoài hộp thư nhận.
Vui lòng cũng xác nhận trong hộp thư riêng.

Ngoài ra, có quy định thời hạn mua trong vé máy bay.

Có trường hợp không thể liên lạc và trường hợp không thể hướng dẫn theo mong muốn của quý khách.
Vui lòng ghi số điện thoại có thể liên hệ vào biểu mẫu đăng ký.

Về hướng dẫn của hồ sơ xác nhận đặt trước

Sau khi hoàn tất đặt trước, công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn hồ sơ xác nhận nội dung đã đặt trước.
Theo nguyên tắc, hồ sơ xác nhận đặt trước sẽ được hướng dẫn qua thư điện tử.

Vui lòng xác nhận nội dung đăng ký ghi trong hồ sơ.

Trường hợp không thể thực hiện xác nhận đã nhận tiền tại công ty chúng tôi trước thời hạn thanh toán, việc đăng ký sẽ bị hủy tự động theo quy định của hãng hàng không.
Ngoài ra, trong trường hợp hủy tự động thì không phát sinh chi phí hủy.

Về việc sử dụng vé máy bay

Không thể thay đổi tên trên vé máy bay. Không thể chuyển nhượng vé máy bay cho bên thứ ba. Những quý khách không phải là người có tên trên vé máy bay thì không thể sử dụng vé này cho dù đã được chuyển nhượng bằng hình thức bán đấu giá trên Internet, vì vậy, quý khách vui lòng Chú ý.

*Trường hợp thay đổi quý khách, sau khi hoàn trả, quý khách phải mua vé máy bay mới. Vui lòng sử dụng vé máy bay theo hành trình đã đặt trước. Trường hợp bị trễ chuyến bay đặt trước, vì không thể thay đổi sang chuyến bay khác nên quý khách hãy thực hiện thủ tục hoàn trả.