ระยะเวลาการชำระเงิน【บัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ】

ระยะเวลาการชำระเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสารและวันที่ทำการจอง
รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงเกณฑ์เบื้องต้น ข้อมูลที่ชัดเจนจะส่งให้ท่านทางอีเมล

สำหรับการจองเที่ยวบินในวันเดินทาง กำหนดการชำระเงินคือก่อนเวลาเครื่องออก 1 ชั่วโมง และต้องอยู่ภายในเวลาทำการของบริษัท
โดยทั่วไปแล้วกำหนดชำระเงินคือภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง แต่บางกรณีอาจมีกำหนดชำระเงินภายในวันที่จองหรือภายในวันถัดไป ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสาร
สำหรับบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล

กำหนดเส้นตายการชำระเงินสำรองห้องพักรวมทั้ง บริษัท LCC: การลงทะเบียนในวันที่หรือจะนำไปใช้สำหรับวันถัดไป ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังในจุดนี้ด้วย

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ท่านจะได้รับ URL เว็บไซต์สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอีเมล
ค่าบัตรโดยสารจะหักจากบัญชีอัตโนมัติ ตามกฏการใช้งานของบัตรเครดิตนั้นๆ

สามารถเลือกการชำระเงินได้ โดยการชำระครั้งเดียวหมด แบ่งชำระ หรือชำระขั้นต่ำ
การชำระเงินแบบจ่ายขั้นต่ำ ลูกค้าจำเป็นต้องมีการทำสัญญากับบริษัทบัตรเครดิตไว้ล่วงหน้า

เนื้อหาสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทบัตรเครดิต ทางบริษัทไม่สามารถให้คำตอบได้ กรุณาติดต่อสอบถามกับบริษัทบัตรเครดิตโดยตรง
※ หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม 3%