ที่อยู่อีเมลของโทรศัพท์มือถือ

Skymark Airlines รับใบแลกบัตรโดยสาร. เนื่องจากบัตรจะถูกส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล จึงจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์เอกสารได้

ระยะเวลาการชำระเงิน

จะต้องชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่จองบัตรโดยสาร. สำหรับการชำระเงินบัตรโดยสาร Skymark Airlines จะต้องชำระเงินภายใน 15:00 น. ก่อนวันเดินทาง(หากครบกำหนดเวลาในวันเสาร์ จะต้องชำระเงินภายใน 12:00 น.)
ราคาบัตรโดยสารจะสูงขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง แนะนำให้รีบจองก่อนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ไม่สามารถจองบัตรโดยสารในวันเดินทางได้

ค่าโดยสารเด็กเล็ก

Skymark Airlines จะเก็บค่าโดยสารเด็กเล็กสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป