Về việc nhận vé

Đây là vé máy bay loại vé điện tử.
Sau khi hoàn tất việc phát hành vé máy bay, chúng tôi sẽ gửi giấy tờ có ghi "Mã số xác nhận" và "Mã số đặt trước" qua thư điện tử.
Với Hãng hàng không Skymark Airlines, quý khách cần phải nhận được biên lai của vé máy bay.

Về việc lên chuyến bay JAL (JAC, JTA, RAC), HAC

Vui lòng nhấn nút "Nhận vé máy bay" trên máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động JAL. Vui lòng nhập "Mã số xác nhận" sẽ hướng dẫn qua thư điện tử và nhận vé lên máy bay. Quý khách có hành lý ký gửi, vui lòng ghé lại quầy ký gửi.

Trường hợp không có hành lý ký gửi, quý khách vui lòng đến khu vực kiểm tra an toàn khi khởi hành. Vui lòng đi qua khu vực kiểm tra đảm bảo an toàn khi khởi hành trước thời gian khởi hành 15 phút.

Vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước thời gian khởi hành 10 phút. Có trường hợp không thể lên máy bay khi vượt quá thời gian này, vì vậy quý khách vui lòng chú ý.

Nội dung chú ý
* Thời gian có thể ký gửi ở quầy ký gửi là trước thời gian khởi hành của chuyến bay 20 phút.
* Thời gian khởi hành là thời gian máy bay bắt đầu chuyển động.
* Những quý khách đi từ sân bay Shizuoka đến sân bay Fukuoka hoặc sân bay Shinchitose, vui lòng thực hiện thủ tục tại quầy vé của Hãng hàng không Fuji Dream Airlines (FDA).

Về việc lên chuyến bay ANA, ADO, SFJ, SNA

Vui lòng nhấn "Nhập mã số xác nhận" trên máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động của các hãng hàng không. Quý khách vui lòng nhập mã số xác nhận (Mã số kiểm tra) và mã số đặt trước sẽ hướng dẫn qua thư điện tử để nhận biên lai lên máy bay

Quý khách có hành lý ký gửi, vui lòng ghé lại quầy ký gửi. Trường hợp không có hành lý ký gửi, quý khách vui lòng đến khu vực kiểm tra an toàn khi khởi hành. Vui lòng đi qua khu vực kiểm tra đảm bảo an toàn khi khởi hành trước thời gian khởi hành 15 phút.

Vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước thời gian khởi hành 10 phút. Có trường hợp không thể lên máy bay khi vượt quá thời gian này, vì vậy quý khách vui lòng chú ý.

Nội dung chú ý
* Thời gian có thể ký gửi ở quầy ký gửi là trước thời gian khởi hành của chuyến bay 20 phút.
* Thời gian khởi hành là thời gian máy bay bắt đầu chuyển động.