Chú ý khi đăng ký Hãng hàng không Air Peach Japan

Về chỉ định chỗ ngồi

Vui lòng thực hiện quy định chỗ ngồi tại quầy vé của sân bay. Phát sinh chi phí riêng.

Về thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký vé máy bay là trước trước ngày lên máy bay 2 ngày.

Về thủ tục lên máy bay

Vui lòng thực hiện thủ tục bằng cách nhập "Mã số đặt trước" vào máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Sau đó vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước 20 phút. Trường hợp quý khách không đi qua cửa lên máy bay thì dù đã hoàn tất thủ tục lên máy bay cũng không thể lên máy bay, vì vậy quý khách nên dành một khoảng thời gian để đối ứng với các tình huống tại sân bay.
*Trong máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động không thể chỉ định chỗ ngồi.(Trường hợp không mua chỗ ngồi chỉ định trước thì không thể chỉ định và thay đổi chỗ ngồi tự động)
*Các trường hợp sau đây không thể thực hiện thủ tục lên máy bay bằng máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Vui lòng đến quầy thực hiện thủ tục lên máy bay.
● Quý khách cần có sự trợ giúp đặc biệt như quý khách có sử dụng xe lăn, v.v…
● Trường hợp trong cùng một nhóm khách, có xen lẫn các quý khách được chỉ định chỗ ngồi và quý khách chưa được chỉ định chỗ ngồi.
● Quý khách chỉ là trẻ em dưới 12 tuổi

Về thời hạn mua

Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử yêu cầu thanh toán, vì vậy quý khách vui lòng quyết toán theo thời hạn được ghi trong thư điện tử. Trường hợp không thực hiện xác nhận quyết toán trước thời hạn thì việc đặt trước sẽ bị hủy tự động, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Về bảo hiểm tai nạn hàng không nội địa (Bảo hiểm hàng không)

Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử yêu cầu thanh toán, vì vậy quý khách vui lòng quyết toán theo thời hạn được ghi trong thư điện tử. Trường hợp không thực hiện xác nhận quyết toán trước thời hạn thì việc đặt trước sẽ bị hủy tự động, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi chi phí

Tùy theo tình trạng ghế trống mà giá vé có sự thay đổi. Trường hợp có phát sinh khoản chênh lệch khi đặt trước so với số tiền được hiển thị trên màn hình đặt trước của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn với giá vé sau khi thay đổi, rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi

Không thể thay đổi vé máy bay của Hãng hàng không Air Peach Japan được bán tại công ty chúng tôi.
Trường hợp thay đổi, quý khách phải mua vé máy bay mới.
Ngoài ra, không thể hoàn trả vé máy bay do sự thay đổi, vì vậy quý khách vui lòng chú ý khi mua.

Về việc hủy

Tất cả các chi phí là đối tượng của chi phí hủy sau khi nhận tiền. Rất mong quý khách thông cảm.

Về việc lên máy bay đối với trẻ em

Trẻ em từ 2 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn với giá vé bằng với giá vé người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi sẽ ngồi phía trên đầu gối của một người đi cùng. Trẻ em dưới 12 tuổi không thể lên máy bay một mình. Cần phải có người đi cùng.

Chi phí bao gồm trong giá vé

① Chi phí sử dụng cơ sở vật chất ở sân bay
② Chi phí quyết toán các hãng hàng không

Chi phí chưa bao gồm trong giá vé

① Tính riêng chi phí xử lý là 3240 yên (một chiều dành cho 1 quý khách).
② Không bao gồm chi phí hành lý ký gửi. Khi ký gửi phải tính chi phí riêng.

Chú ý khi đăng ký Hãng hàng không Jetstar Japan

Về chỉ định chỗ ngồi

Vui lòng thực hiện quy định chỗ ngồi tại quầy vé của sân bay. Phát sinh chi phí riêng.

Về thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký vé máy bay là trước ngày lên máy bay 7 ngày.

Về thủ tục lên máy bay

Vui lòng thực hiện thủ tục bằng cách nhập "Mã số đặt trước" vào máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Sau đó vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước 30 phút. Trường hợp quý khách không đi qua cửa lên máy bay thì dù đã hoàn tất thủ tục lên máy bay cũng không thể lên máy bay, vì vậy quý khách nên dành một khoảng thời gian để đối ứng với các tình huống tại sân bay. * Có trường hợp yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân khi thực hiện thủ tục lên máy bay, vì vậy quý khách vui lòng chuẩn bị trước. Giấy tờ chứng minh nhân thân chính thức (Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ sinh viên, thẻ đăng ký cư trú cơ bản) * Không phải bản sao * Trong máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động không thể chỉ định chỗ ngồi.(Trường hợp không mua chỗ ngồi chỉ định trước thì không thể chỉ định và thay đổi chỗ ngồi tự động) * Các trường hợp sau đây không thể thực hiện thủ tục lên máy bay bằng máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Vui lòng đến quầy thực hiện thủ tục lên máy bay.
● Quý khách cần có sự trợ giúp đặc biệt như quý khách có sử dụng xe lăn, v.v…
● Trường hợp trong cùng một nhóm khách, có xen lẫn các quý khách được chỉ định chỗ ngồi và quý khách chưa được chỉ định chỗ ngồi.
● Quý khách chỉ là trẻ em dưới 12 tuổi

Về thời hạn mua

Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử yêu cầu thanh toán, vì vậy quý khách vui lòng quyết toán theo thời hạn được ghi trong thư điện tử. Trường hợp không thực hiện xác nhận quyết toán trước thời hạn thì việc đặt trước sẽ bị hủy tự động, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Về bảo hiểm tai nạn hàng không nội địa (Bảo hiểm hàng không)

Trong giá vé máy bay tuyến nội địa của Hãng hàng không Jetstar Japan không bao gồm phí bảo hiểm hàng không. Quý khách vui lòng tự tham gia bảo hiểm tùy chọn trong chuyến du lịch.

Về việc thay đổi chi phí

Tùy theo tình trạng ghế trống mà giá vé có sự thay đổi. Trường hợp có phát sinh khoản chênh lệch khi đặt trước so với số tiền được hiển thị trên màn hình đặt trước của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn với giá vé sau khi thay đổi, rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi

Có thể thay đổi, nhưng quý khách vui lòng thực hiện thủ tục thay đổi sau khi liên lạc trực tiếp bằng điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Hãng hàng không Jetstar Japan. Tuy nhiên, trường hợp phát sinh khoản chênh lệch trong chi phí vé máy bay, quý khách sẽ thanh toán, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Hãng hàng không Jetstar Japan.
TEL:0570-550-538
(Đối ứng liên tục 24 giờ cả năm không có ngày nghỉ)

Về việc lên máy bay đối với trẻ em

Trẻ em từ 2 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn với giá vé bằng với giá vé người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi sẽ ngồi phía trên đầu gối của một người đi cùng. Trẻ em dưới 12 tuổi không thể lên máy bay một mình. Cần phải có người đi cùng.

Về việc hủy

Tất cả các chi phí là đối tượng của chi phí hủy sau khi nhận tiền. Rất mong quý khách thông cảm.

Về đảm bảo giá thấp nhất

Việc đặt trước tại công ty chúng tôi không đảm bảo giá vé thấp nhất. Trường hợp sử dụng dịch vụ ở đây quý khách vui lòng đăng ký trực tiếp với Hãng hàng không Jetstar Japan.

Về chi phí bao gồm trong giá vé

① Chi phí sử dụng cơ sở vật chất ở sân bay
② Chi phí quyết toán các hãng hàng không

Chi phí chưa bao gồm trong giá vé

① Tính riêng chi phí xử lý là 3240 yên (một chiều dành cho 1 quý khách).
② Không bao gồm chi phí hành lý ký gửi. Khi ký gửi phải tính chi phí riêng.

Chú ý khi đăng ký Hãng hàng không Vanilla Air

Về chỉ định chỗ ngồi

Vui lòng thực hiện quy định chỗ ngồi tại quầy vé của sân bay. Phát sinh chi phí riêng.

Về thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký vé máy bay là trước trước ngày lên máy bay 3 ngày.

Về thủ tục lên máy bay

Vui lòng thực hiện thủ tục bằng cách nhập "Mã số đặt trước" vào máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Sau đó vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước 30 phút. Trường hợp quý khách không đi qua cửa lên máy bay thì dù đã hoàn tất thủ tục lên máy bay cũng không thể lên máy bay, vì vậy quý khách nên dành một khoảng thời gian để đối ứng với các tình huống tại sân bay.
* Trong máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động không thể chỉ định chỗ ngồi.(Trường hợp không mua chỗ ngồi chỉ định trước thì không thể chỉ định và thay đổi chỗ ngồi tự động)
* Các trường hợp sau đây không thể thực hiện thủ tục lên máy bay bằng máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Vui lòng đến quầy thực hiện thủ tục lên máy bay.

● Quý khách cần có sự trợ giúp đặc biệt như quý khách có sử dụng xe lăn, v.v…
● Trường hợp trong cùng một nhóm khách, có xen lẫn các quý khách được chỉ định chỗ ngồi và quý khách chưa được chỉ định chỗ ngồi.

Về thời hạn mua

Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử yêu cầu thanh toán, vì vậy quý khách vui lòng quyết toán theo thời hạn được ghi trong thư điện tử. Trường hợp không thực hiện xác nhận quyết toán trước thời hạn thì việc đặt trước sẽ bị hủy tự động, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi chi phí

Tùy theo tình trạng ghế trống mà giá vé có sự thay đổi. Trường hợp có phát sinh khoản chênh lệch khi đặt trước so với số tiền được hiển thị trên màn hình đặt trước của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn với giá vé sau khi thay đổi, rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi

Không thể thay đổi vé máy bay của Hãng hàng không Vanilla Air được bán tại công ty chúng tôi. Trường hợp thay đổi, quý khách phải mua vé máy bay mới. Ngoài ra, không thể hoàn trả vé máy bay do sự thay đổi, vì vậy quý khách vui lòng chú ý khi mua.

Về việc hủy

Tất cả các chi phí là đối tượng của chi phí hủy sau khi nhận tiền. Rất mong quý khách thông cảm.

Về việc lên máy bay đối với trẻ em

Trẻ em từ 2 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn với giá vé bằng với giá vé người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi sẽ ngồi phía trên đầu gối của một người đi cùng, nhưng phải tính chi phí 1.500 yên + Chi phí xử lý. Trẻ em dưới 12 tuổi không thể lên máy bay một mình. Cần phải có người đi cùng.

Chi phí bao gồm trong giá vé

① Chi phí sử dụng cơ sở vật chất ở sân bay
② Chi phí quyết toán các hãng hàng không

Chi phí chưa bao gồm trong giá vé

① Tính riêng chi phí xử lý là 3240 yên (một chiều dành cho 1 quý khách).
② Không bao gồm chi phí hành lý ký gửi. Khi ký gửi phải tính chi phí riêng.

Chú ý khi đăng ký Hãng hàng không Spring Airlines

Về chỉ định chỗ ngồi

Vui lòng thực hiện quy định chỗ ngồi tại quầy vé của sân bay. Phát sinh chi phí riêng.

Về thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký vé máy bay là trước trước ngày lên máy bay 5 ngày.

Về thủ tục lên máy bay

Vui lòng thực hiện thủ tục bằng cách nhập "Mã số đặt trước" vào máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Sau đó vui lòng đi qua cửa lên máy bay trước 35 phút. Trường hợp quý khách không đi qua cửa lên máy bay thì dù đã hoàn tất thủ tục lên máy bay cũng không thể lên máy bay, vì vậy quý khách nên dành một khoảng thời gian để đối ứng với các tình huống tại sân bay.
* Trong máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động không thể chỉ định chỗ ngồi.(Trường hợp không mua chỗ ngồi chỉ định trước thì không thể chỉ định và thay đổi chỗ ngồi tự động)
* Các trường hợp sau đây không thể thực hiện thủ tục lên máy bay bằng máy thực hiện thủ tục lên máy bay tự động. Vui lòng đến quầy thực hiện thủ tục lên máy bay.

● Quý khách cần có sự trợ giúp đặc biệt như quý khách có sử dụng xe lăn, v.v…
● Trường hợp trong cùng một nhóm khách, có xen lẫn các quý khách được chỉ định chỗ ngồi và quý khách chưa được chỉ định chỗ ngồi.

Về thời hạn mua

Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử yêu cầu thanh toán, vì vậy quý khách vui lòng quyết toán theo thời hạn được ghi trong thư điện tử. Trường hợp không thực hiện xác nhận quyết toán trước thời hạn thì việc đặt trước sẽ bị hủy tự động, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi chi phí

Tùy theo tình trạng ghế trống mà giá vé có sự thay đổi. Trường hợp có phát sinh khoản chênh lệch khi đặt trước so với số tiền được hiển thị trên màn hình đặt trước của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn với giá vé sau khi thay đổi, rất mong quý khách thông cảm.

Về việc thay đổi

Không thể thay đổi vé máy bay của Hãng hàng không Spring Airlines được bán tại công ty chúng tôi. Trường hợp thay đổi, quý khách phải mua vé máy bay mới. Ngoài ra, không thể hoàn trả vé máy bay do sự thay đổi, vì vậy quý khách vui lòng chú ý khi mua.

Về việc hủy

Tất cả các chi phí là đối tượng của chi phí hủy sau khi nhận tiền. Rất mong quý khách thông cảm.

Về việc lên máy bay đối với trẻ em

Trẻ em từ 2 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn với giá vé bằng với giá vé người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi sẽ ngồi phía trên đầu gối của một người đi cùng, nhưng phải tính chi phí 1.500 yên + Chi phí xử lý. Trẻ em dưới 12 tuổi không thể lên máy bay một mình. Cần phải có người đi cùng.

Chi phí bao gồm trong giá vé

① Chi phí sử dụng cơ sở vật chất ở sân bay
② Chi phí quyết toán các hãng hàng không
③ Chi phí hành lý ký gửi (Khoảng 10 kg)

Chi phí chưa bao gồm trong giá vé

① Tính riêng chi phí xử lý là 3240 yên (một chiều dành cho 1 quý khách).