Quý khách đã nhận được hướng dẫn của AirTrip chưa?

Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn đến địa chỉ thư điện tử mà quý khách đã ghi khi đăng ký.

Chúng tôi đã nhận được liên hệ về việc không nhận được thư điện tử cảu quý khách. Công ty chúng tôi sẽ gửi thư điện tử xác nhận đặt trước trong 24 giờ, nhưng cũng có trường hợp quý khách không nhận được do nguyên nhân sau đây. Quý khách vui lòng xác nhận một lần nữa.

Cùng với việc thay đổi địa chỉ thư điện tử, quý khách vui lòng đăng ký hủy miền của tripstar.co.jp.

Vui lòng chú ý về việc nhập sai địa chỉ thư điện tử.

Trường hợp nhập sai địa chỉ thư điện tử mà quý khách đã nhập từ thiết bị đầu cuối cầm tay (Máy tính, điện thoại di động, v.v…) khi đăng ký vé máy bay, chuyến du lịch trong nước, thành viên dặm bay thì thư điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ liên lạc sai. Trường hợp không nhận được thư điện tử xác nhận đăng ký có thể là do sai địa chỉ thư điện tử, vì vậy quý khách vui lòng liên hệ với AirTrip sau khi xác nhận địa chỉ thư điện tử có tên người đại diện và số điện thoại là chính xác.

Những quý khách được chỉ định miền khi nhận thư điện tử của điện thoại di động thì vui lòng hủy thiết lập.

Có trường hợp nội dung sau đây sẽ thay đổi.
Vui lòng liên hệ với các công ty điện thoại di động để biết thêm chi tiết.

EZweb
Đến màn hình [Trình đơn thư điện tử].
Chọn [Thiết lập thư điện tử].
Chọn [Thiết lập khác].
Chọn [Bộ lọc thư điện tử]
Nhập số mật khẩu
Chọn [Bộ lọc địa chỉ].
Đánh dấu vào "Thiết lập nhận chỉ định" và "Quy định giả mạo", sau đó nhấn nút gửi.
Thêm tripstar.co.jp vào cột chỉ định riêng và đăng ký.
Đăng ký lại trên màn hình xác nhận thiết lập.
Tham khảo trên trang Web chính thức của Ezweb để biết thêm chi tiết

docomo(i-mode)
Đến màn hình [iMenu].
Chọn [Chi phí & Đăng ký, thiết lập].
Chọn [Thiết lập tùy chọn].
Chọn [Thiết lập thư điện tử]
Chọn [Biện pháp phòng chống thư rác ] trong [Thiết lập nhận thư điện tử].

Chọn [Thiết lập nhận/từ chối] và nhấn "Tiếp theo"
Đến "Thiết lập nhận" của bước 4 và nhập tripstar.co.jp vào [ ], sau đó chọn [Đăng ký].
Tham khảo trên trang Web chính thức của dokomo để biết thêm chi tiết

SoftBank (Yahoo! Điện thoại di động)
Đến màn hình danh sách trình đơn.
Chọn [My Softbank].
Chọn [Các loại thủ tục thay đổi].
Chọn [Thiết lập thư điện tử ban đầu].
Nhập số mật khẩu
Chọn "Thiết lập là danh sách cho phép" và nhấn "OK".
Chọn [Thêm địa chỉ riêng].
Thêm tripstar.co.jp và nhấn "OK".
Tham khảo trên trang Web chính thức của softmank để biết thêm chi tiết

Có trường hợp thư điện tử được chuyển vào thư mục thư rác.

Tùy theo môi trường thư điện tử mà quý khách sử dụng, có trường hợp thư điện tử từ AirTrip bị gửi tự động vào "Thư mục thư rác" và "Thư mục xóa". Hộp thư điện tử tiêu biểu như yahoo・ybb・hotmail・msn・goo・ocn・aol・nifty・dion・infoseek vì có thiết lập như vậy nên quý khách vui lòng xác nhận trước khi xóa thư điện tử.

Tùy theo phần mềm bảo mật, v.v… mà thư điện tử gửi đến sẽ được đánh giá là Spam mail (Thư rác)

Quý khách sẽ nhận được thư điện tử trả lời tự động từ công ty chúng tôi trong trường hợp sử dụng các loại biểu mẫu
Phần mềm bảo mật đánh giá các hướng dẫn của công ty chúng tôi là Spam mail (Thư rác), thì sẽ từ chối nhận hoặc hủy thư điện tử. Làm phiền quý khách xác nhận thiết lập phần mềm bảo mật đang sử dụng.

Vượt quá giới hạn dung lượng hộp thư điện tử.

Trường hợp vượt quá giới hạn dung lượng máy chủ thư điện tử mà quý khách sử dụng thì sẽ có tình trạng không thể nhận được tất cả các thư điện tử. Sau khi xóa thư điện tử trên máy chủ, quý khách vui lòng liên lạc tên người đại diện và số điện thoại đến AirTrip. Chúng tôi sẽ gửi lại hướng dẫn.