การรับบัตรโดยสาร

เป็นบัตรโดยสารเครื่องบินแบบ e-Ticket
หลังจากทำการออกบัตรโดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งอีเมลแนบเอกสารที่มี "หมายเลขยืนยัน" และ "หมายเลขการจอง" ไปให้ท่าน
Skymark Airlines รับใบแลกบัตรโดยสาร

การใช้บริการเที่ยวบิน JAL (JAC, JTA, RAC), HAC

กรุณากดปุ่ม "รับบัตรโดยสาร" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติของ JAL กรอก "หมายเลขยืนยัน" ตามที่ได้รับทางอีเมล เพื่อรับบัตรขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารที่ต้องการโหลดสัมภาระ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์สัมภาระ

หากไม่มีสัมภาระที่ต้องโหลด กรุณาผ่านไปยังจุดตรวจค้น กรุณาผ่านจุดตรวจค้นก่อนเวลาเดินทาง 15 นาที

กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 10 นาที โปรดระวังว่า หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

ข้อควรระวัง
※ สามารถโหลดสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์สัมภาระก่อนเวลาที่เครื่องจะออก 20 นาท
※ เวลาเดินทาง หมายถึง เวลาที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนที่
※ ผู้โดยสารเที่ยวบินจากสนามบิน Shizuoka ไปยังสนามบิน Fukuoka หรือสนามบิน New Chitose กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์ Fuji Dream Airlines (FDA)

การใช้บริการเที่ยวบิน ANA・ADO・SFJ・SNA

กรุณากดปุ่ม "กรอกหมายเลขยืนยัน" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติของแต่ละสายการบิน กรุณากรอกหมายเลขยืนยัน (หมายเลขเพื่อสอบถามการจอง)・หมายเลขการจองตามที่ได้รับในอีเมล เพื่อรับบัตรขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่ต้องการโหลดสัมภาระ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์สัมภาระ หากไม่มีสัมภาระที่ต้องโหลด กรุณาผ่านไปยังจุดตรวจค้น กรุณาผ่านจุดตรวจค้นก่อนเวลาเดินทาง 15 นาที

กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 10 นาที โปรดระวังว่า หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

ข้อควรระวัง
※ สามารถโหลดสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์สัมภาระก่อนเวลาที่เครื่องจะออก 20 นาท
※ เวลาเดินทาง หมายถึง เวลาที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนที่