ท่านได้รับอีเมลจาก AirTrip แล้วหรือไม่?

ทางบริษัทจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มการจอง

บางครั้งมีลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้รับอีเมลจากทางบริษัท ทางบริษัทจะส่งอีเมลยืนยันการจองกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนที่อยู่อีเมล กรุณาตั้งค่าปลดล็อกโดเมนให้สามารถรับอีเมลจาก tripstar.co.jp ได้

โปรดระวัง อย่ากรอกที่อยู่อีเมลผิด

ในกรณีที่ท่านใช้อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ) ของท่านกรอกที่อยู่อีเมลผิด ในตอนที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรโดยสาร การเดินทางภายในประเทศ และไมล์สะสม ข้อมูลจะส่งไปไม่ถึงท่าน หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจอง อาจเป็นเพราะกรอกที่อยู่อีเมลผิด・กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง และติดต่อกลับมายัง AirTrip โดยแจ้งชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์

ลูกค้าที่ใช้อีเมลที่ใช้งานบนมือถือ หากตั้งค่าล็อกให้รับเฉพาะอีเมลจากโดเมนที่เลือกไว้ กรุณาปลดล็อกโดเมน

ข้อมูลที่ระบุด้านล่างนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาสอบถามรายละเอียดจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

EZweb
ไปที่หน้าจอ [เมนูอีเมล (Email Menu)]
เลือก [ตั้งค่าอีเมล]
เลือก [ตั้งค่าอื่นๆ]
เลือก [เมลโฟลเดอร์ (Mail Folder)]
ใส่รหัสผ่าน
เลือก [แอดเดรสโฟลเดอร์ (Address Folder)]
เลือกที่ช่อง "ตั้งค่ารับเฉพาะอีเมลจากโดเมนที่เลือก" และ "ป้องกันการปลอมแปลง" แล้วกดปุ่มส่ง
ลงทะเบียนโดยเพิ่มโดเมน tripstar.co.jp ในช่องเลือกเฉพาะ
กดลงทะเบียนอีกครั้งที่หน้าจอยืนยันการตั้งค่า
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ EZweb

docomo(i-mode)
ไปที่หน้าจอ [iMenu]
เลือก [ค่าบริการ & สมัคร・ตั้งค่า]
เลือก [ตั้งค่าออปชั่น]
เลือก [ตั้งค่าอีเมล]
เลือก "ตั้งค่ารับเมล" และ "ป้องกันอีเมลขยะ (Junk mail) "

เลือก "ตั้งค่ารับ/ปฏิเสธ" แล้วกด "ต่อไป"
ในขั้นตอนที่ 4 "ตั้งค่ารับ" ใส่ tripstar.co.jp ในช่อง [ ] แล้วกด "ลงทะเบียน"
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ dokomo

Softbank (Yahoo! mobile)
ไปที่หน้ารายการเมนู (Menu List)
เลือก [My SoftBank]
เลือก [ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆ]
เลือก [ตั้งค่าออริจินัลอีเมล]
ใส่รหัสผ่าน
เลือก "ตั้งค่ารายการที่อนุญาต" แล้วกด "OK"
เลือก [เพิ่มที่อยู่อีเมล]
ใส่ tripstar.co.jp แล้วกด "OK"
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ softbank

บางครั้งอีเมลอาจถูกคัดแยกไปอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ (Spam Mail Folder)

อีเมลจาก AirTrip อาจถูกคัดแยกไปอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะหรืออีเมลที่ถูกลบ ขึ้นอยู่กับอีเมลที่ลูกค้าใช้บริการ ตัวอย่างเช่น yahoo・ybb・hotmail・msn・goo・ocn・aol・nifty・dion・infoseek อาจมีการตั้งค่าดังกล่าว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบก่อนลบอีเมล

อีเมลอาจถูกโปรแกรมรักษาความปลอดภัยคัดแยกว่าเป็นอีเมลขยะ (Spam)

ในกรณีที่มีการกรอกแบบฟอร์มแต่ละประเภท ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมรักษาความปลอดภัยอาจคัดแยกอีเมลที่ส่งจากทางบริษัทให้เป็นอีเมลขยะ (Spam) หรือไม่รับอีเมลและลบอีเมลทิ้งไป ดังนั้นกรุณาตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในอุปกรณ์ของท่าน

พื้นที่เก็บอีเมล (Mail Box) ของท่านอาจจะเต็ม

ในกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณอีเมลมากเกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะจัดเก็บไว้ ท่านจะไม่สามารถรับอีเมลใดๆ ได้ หลังจากลบอีเมลในเซิร์ฟเวอร์แล้ว กรุณาติดต่อมายัง AirTrip โดยแจ้งชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ทางบริษัทจะส่งอีเมลไปอีกครั้ง